Kundetilpasset landbrugsbyggeri giver den moderne landmand de bedste muligheder

Selvom landbrugets økonomiske betydning ikke er lige så stor, som den har været, opfatter mange stadig Danmark som et landbrugsland. Dagens debatter er også præget af landbrugets påvirkning af miljø, klima og dyrevelfærd, og derfor omlægger mange danske landmænd deres landbrug til økologi.

For at skabe de bedste betingelser for landbruget er der brug for moderne landbrugsbygninger, og det kan Hansen & Larsen hjælpe med. Læs med her om det danske landbrug, samt hvilken rolle landbrugsbyggeri spiller.

Landbrugsbyggeri til landmandens behov

Indtil omkring midten af 1900-tallet skabte det danske landbrug styrtende med arbejdsmuligheder, og derfor var de danske gårde landets vigtigste arbejdspladser. Langt størstedelen af alle danskere kendte nogen, der boede på en gård, hvis de da ikke selv var bosat på en.

Sådan ligger landet dog ikke længere. I dag består dansk landbrug hovedsageligt af få, effektive og højteknologiske bedrifter, som ofte kan sammenlignes med industrivirksomheder. Det er derfor vigtigt, at dagens landbrugsbyggeri lever op til de behov en moderne landmand har.

Hos byggefirmaet Hansen & Larsen har de stort kendskab til de krav, der stilles til nutidens landbrugsbyggeri. Igennem flere årtier har de udført såvel store som mindre projekter indenfor dansk landbrug, hvormed de har opbygget stor ekspertise indenfor mange forskellige typer landbrugsbyggeri. Her er der både tale om kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke til den moderne landmand.

Byggeri for landmanden, der ønsker at udvide sin bedrift

På trods af at det danske landbrug i dag præges af få, højteknologiske bedrifter, kommer der stadig nye til. Hos Hansen & Larsen er de indforståede med, at mange landmænd ønsker at udvide bedriften. Firmaet har især erfaring med landbrugsbyggeri indenfor dyrelandbrug, hvor de har mange nybyggede ko- og svinestalde bag sig.

Af den grund føler de sig egnede til at komme med kvalificerede løsninger til den moderne og visionære landmand, der ønsker at skabe vækst. Her kan landmænd både få udført mindre renoveringsopgaver samt nybyggede stalde på flere tusinde kvadratmeter, og i de færdige løsninger er velfærd for både dyr og mennesker naturligvis i centrum.

Fokus på miljølovgivning og optimale produktionsfaciliteter

Det danske landbrug er underlagt en række strenge regler og krav omkring dyrevelfærd og miljø, og det skal landbrugsbyggeriet selvfølgelig overholde. Hansen & Larsen kombinerer den seneste viden om miljølovgivning og deres unikke ekspertise angående optimale produktionsfaciliteter, som de har opnået gennem årene til at opføre moderne og kundetilpasset landbrugsbyggeri rundt omkring i landet. Her er landmænd således i trygge hænder.