Hvad skal du vide om Familiesammenføring?

Familiesammenføring er processen med at bringe familiemedlemmer fra udlandet til Danmark. Familiesammenføring kan være en kompliceret og langvarig proces, især i forhold til de mange stramninger på udlændingeområdet, der er blevet indført over de seneste år. For at få tilladelse til at familiesammenføre skal der opfyldes visse betingelser. Familiesammenføringsloven fastsætter bl.a., hvem der har ret til familiesammenføring, og hvilke krav der skal opfyldes. Gå derfor ind i udvalget lige nu og Få hjælp fra familiesammenfoering.info her

Familiesammenføringsloven giver bl.a. ret til familiesammenføring for:

– ægtefæller til danske statsborgere og til udlændinge med opholdstilladelse eller permanent ophold i Danmark

– børn under 18 år til danske statsborgere og til udlændinge med opholdstilladelse eller permanent ophold i Danmark

– forældre over 50 år til danske statsborgere og til udlændinge med opholdstilladelse eller permanent ophold i Danmark

Familiesammenføring kan også være en mulighed for danske statsborgere, der ønsker at bringe deres familie fra et andet land til Danmark. I så fald skal der ikke ansøges om familiesammenføring, men der gælder stadig visse krav og betingelser, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Hvad er kravene for familiesammenføring

Derudover skal der være et tilstrækkeligt boligforhold og en tilstrækkelig økonomisk situation. Det betyder bl.a., at Familiesammenføringsloven har fastsat nogle minimumskrav for, hvornår der er tilstrækkelig økonomisk situation. Familiesammenføring kan også være en mulighed for danske statsborgere, der ønsker at bringe deres familie fra et andet land til Danmark. I så fald skal der ikke ansøges om familiesammenføring, men der gælder stadig visse krav og betingelser, som det er vigtigt at være opmærksom på. For at Familiesammenføring kan finde sted, skal der være et reelt ægteskab eller fast forhold. Det vil sige, at Familiesammenføring ikke kan finde sted, hvis ægteskabet eller forholdet er indgået med henblik på Familiesammenføring.

Der er mange ting, som skal tages i betragtning, når der søges familiesammenføring. For at gøre dette bedst muligt for alle parter, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver eller et Indvandrerrådgivning. Indvandrerrådgivningen fortager ikke alene betalt sagsbehandling om familiesammenføring efter danske udlændingelovgivning, men også efter EU opholdsbekendtgørelsen. Familiesammenføring efter danske regler kan ske, hvis én af parterne har opholdstilladelse som flygtning, familiesammenført eller på anden vis. Familiesammenføring efter EU-reglerne gælder for alle EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer.