Data analyse – Hvad er det?

Data analyse er en proces, hvor man gennem systematisk undersøgelse af data finder nye sammenhænge og trends. Data analyse kan bruges til at forstå et marked bedre, eller til at træffe beslutninger på baggrund af data. Data analyse er derfor et væsentligt redskab i virksomheder og organisationer i dag. Hos Geomatic bruger de data analyse til at skabe indsigt i kundernes markeder og hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger. De har stor erfaring inden for området, og de er altid klar til at hjælpe dig med at få det bedste ud af dine data. Data analyse er derfor en vigtig del af deres virksomhed, og de kan give dig den indsigt, du har brug for. Hvis det derfor lyder som noget for dig, så skynd dig ind på siden lige nu og læs mere omkring data analyse. Du vil ikke komme til at fortryde det.

Data analyse – Vigtigt redskab for virksomheder

Data analysen er et vigtigt redskab for virksomheder, der ønsker at forstå og udnytte deres data bedst muligt. Data analysen kan hjælpe virksomhederne med at finde de trends og mønstre, der findes i deres data, og på den måde gøre det muligt at træffe kloge beslutninger på baggrund af disse. Data analyse kan også bruges til at identificere problemer og fejl i data, så disse kan blive rettet hurtigere. Data analysen er et værktøj, som kan hjælpe virksomheder med at blive bedre og mere effektive. Data analysen står i dag foran en stor udvikling, og det bliver kun mere og mere vigtigt for virksomhederne at bruge den til at udnytte deres data bedst muligt. Data analyse er et af de redskaber, der kan hjælpe virksomheder med at skabe værdi for sig selv. Data analysen er en af grundstenene i Big Data.

Data analyse – Hvem er kunderne?

Data analyse er et bredt funderet data- og analysehus med mange forskellige kompetencer og ekspertiser. Kunderne er både private virksomheder, offentlige myndigheder og interessegrupper, der har behov for at kende sine kunder og brugere bedre og dybere. Som oftest i forbindelse med en yderligere positionering i markedet, ved udvidelse af serviceydelser eller varesortiment eller ved geografisk spredning, hvor det er vigtigt at sætte sig ind i lokalbefolkningens særlige kendetegn og karakteristika. Data analyse bruges bl.a. til at forstå hvordan forbrugerne reagerer på forskellige produkter og ydelser, og hvilke behov de har. Derudover kan data analyse også benyttes til at identificere nye markeder eller vurdere konkurrence muligheder på eksisterende markeder.