Byggesjusk? – Arranger syn og skøn i samarbejde med Sagførernes dygtige advokater

Byggesjusk kan kaste en kedelig skygge over selv de mest spændende byggeprojekter, og selvom du forbereder dig godt, er det ikke altid nok til at undgå det. Derfor står de dygtige advokater hos Sagførerne klar til at hjælpe dig. På baggrund af mange års erfaring og specialviden om entreprisesager sørger de nemlig for, at din sag kan få det bedst mulige udfald for dig.

Juridisk behandling af tvister om byggesjusk

Når du skal bygge nyt, bygge til eller bygge om, så er der altid en risiko for, at tingene går galt. Derfor kan du med fordel alliere dig med Sagførernes dygtige advokater allerede inden projektet startes. Det er en rigtig god ide, hvis du før du skriver under på noget, får en advokat til at læse din entreprisekontrakt igennem, så du er sikker på, at den stiller dig ordentligt.

Sørger du for at involvere advokaten tidligt, giver det dem nemlig de bedste muligheder for at forfølge sagen effektivt, så du hurtigt kan få rettet op på eventuelle problemer – enten ved at få håndværkerne til at gøre arbejdet om eller ved at kompensere dig økonomisk. På den måde har du de bedste forudsætninger for at undgå byggesjusk og sikre, at kvaliteten af det arbejde, der leveres, lever op til det, der var aftalt på forhånd. Der er dermed mange gode grunde til at lægge vejen forbi www.sagfoererne.com. Der kan du både tage kontakt til og indlede et samarbejde med Sagførerne og læse meget mere om emner som byggesjusk og om, hvordan du bedst muligt forbereder dig på sådanne situationer.

Syn og skøn giver en objektiv vurdering

Hvis uheldet allerede er ude, så hjælper Sagførerne dig også gerne med at behandle din sag om byggesjusk bedst muligt. Dette gør de f.eks. ved at gøre brug af de juridiske værktøjer, der kan hjælpe med at nå en brugbar afgørelse. I entreprisesager af denne art vil det ofte være syn og skøn, man benytter. Ved syn og skøn kommer der nemlig en uafhængig fagperson ud og vurderer forholdene. Ud fra denne objektive vurdering af, om der er tale om fejl og mangler, og om disse skyldes byggesjusk fra håndværkernes side, kan parterne dernæst forsøge at nå til enighed. Derfor er syn og skøn et værdifuldt værktøj for dig. Håndværkerne har nemlig svært fra at løbe fra deres ansvar, hvis vurdering fra syn og skøn tydeligt konkluderer, at det er dem, der er skyld i, at arbejdet er mangelfuldt. Dette er desuden ikke det eneste, Sagførerne bistår dig med. De sørger også for at fremlægge din sag korrekt for skønsmanden, da præsentationen af sagen i høj grad har indflydelse på vurderingen. Derfor står du stærkere med dem ved din side.

På deres hjemmeside sagfoererne.com finder du relevante kontaktoplysninger. Her har de også samlet en lang række artikler med brugbar information om f.eks. syn og skøn, byggesjusk og lignende emner. Artiklerne kan gøre det lettere for dig selv at vurdere, om du har en sag. Sagførerne står altid klar til at modtage din henvendelse og hjælpe dig bedst muligt, hvis du bliver involveret i tvister om byggesjusk.